Als student kan je bij Concept Team een mooi centje bijverdienen. Om jullie wat te helpen, hebben we hier de meest gestelde vragen opgesomd.

1. Wat zijn die 475u
Als student krijg je van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 475 uur (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer.
Met de toepassing Student@work kun je nagaan hoeveel uren je nog over hebt. Meer dan 475 uur werken mag, maar dan worden de sociale bijdragen hoger vanaf het 476ste gewerkte uur.

2. Ben ik verplicht om mijn 475u te gebruiken
Nee. In overleg met je werkgever kun je kiezen of je de 475 uur gebruikt of niet. Je werkgever is nog wel verplicht om met jou een studentenovereenkomst af te sluiten.

3. Mag ik alleen in de zomer als jobstudent werken
Nee. Werken als jobstudent is niet gebonden aan een seizoen. Jij kiest wanneer je werkt en hoe lang. Wil je in de zomer 475 uur lang ijsjes verkopen? Dat kan. Hou je nog graag uren over om later op het jaar bij te klussen als kerstman? Geen enkel probleem.

Wat je ook doet, zorg er in ieder geval voor dat je:
– binnen je contingent blijft;
– op post bent voor lessen of andere schoolactiviteiten; op die momenten mag je niet werken als jobstudent.

​4. Mag ik meer dan 475u werken
Wil je meer werken dan de 475 uur die je van de overheid krijgt? Dat kan, maar dan betaal je de normale sociale bijdragen. Als je 475 uur opgebruikt zijn, zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd van het 476ste gewerkte uur.

Opgelet: ook na je 475 uur blijf je student en moet je dus een studentenovereenkomst hebben. Het enige verschil zit in de hoogte van de sociale bijdragen.

5. Ik studeer of woon niet in België maar in een buurland. Krijg ik ook die 475u
Ja. Ook jij hebt recht op 475 uur waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. De algemene regel is namelijk dat de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in het land waar je werkt. Als je niet alleen in België maar ook nog in een ander land werkt, dan gelden er speciale regels. Contacteer ons in dat geval voor een advies op maat.

6. Minder sociale bijdragen betalen, is dat wel legaal
Geen probleem: je kleurt netjes binnen de lijntjes. De regeling voor verminderde sociale bijdragen op studentenwerk is een uitzondering die in de wet is voorzien.

​7. Krijg ik volgend jaar opnieuw 475u
Ja. Zolang je hoofdstatuut student is, mag je per kalenderjaar 475 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je 475 uur van het nieuwe jaar beginnen dus te tellen voor iedere job die je doet vanaf 1 januari.

Heb je al een job gepland? Dan kun je in Student@work nagaan of de geplande uren al in rekening zijn gebracht voor het nieuwe jaar. Ga naar het nieuwe jaar in de kalenderview (alleen met eID en token) of maak een attest voor het nieuwe jaar.

Heb je in het afgelopen jaar meer gewerkt dan 475 uur? Ook dan krijg je in het nieuwe jaar 475 uur – als je hoofdstatuut student is natuurlijk.

Opgelet: als je een heel kalenderjaar ononderbroken in dienst bent geweest bij eenzelfde werkgever, dan kun je het jaar daarop geen studentenovereenkomst meer sluiten met die werkgever. Je kunt wel opnieuw bij hem aan de slag met een gewone arbeidsovereenkomst. In dat geval betalen jij en je werkgever ook de gewone sociale bijdragen. Met een andere werkgever kun je wel nog een studentenovereenkomst sluiten.

Heb je nog dagen over van het afgelopen jaar? Dan begin je het nieuwe jaar ook gewoon met 475 uur. Je kunt namelijk geen uren overdragen naar een nieuw jaar.

8. Ik werk ook in de horeca, kan ik deze 475u combineren met mijn 50 horeca dagen
Als je gelegenheidsarbeid doet in de horeca, kun je 50 dagen lang voordelig werken. Tijdens die 50 dagen worden de sociale bijdragen niet berekend op je echte loon, maar op een vast, fictief laag bedrag (een ‘forfait’). De onlinetoepassing Horeca@work (opent in een nieuw venster) toont hoeveel dagen er nog over zijn.

Gelegenheidsarbeid betekent dat je met je werkgever een overeenkomst sluit van maximaal twee aansluitende dagen.

Student in de horeca
Als je als student in de horeca aan de slag gaat, kun je (in overleg met je werkgever) kiezen welk voordelig systeem je gebruikt: de 50 dagen voor gelegenheidsarbeid of je 475 studentenuren. Je kunt de beide systemen ook combineren.

De twee systemen vergeleken

 

JOBSTUDENT

GELEGENHEIDSARBEID

Wat is het voordeel?

Verminderde bijdragen op je normale loon

Normale bijdragen op een fictief laag loon

Hoe lang geldt het voordeel?

475 uur

50 dagen

Hoe houd je je dagen of uren bij?

Met de urenteller van Student@work

Met de dagenteller van Horeca@work

Heb je een studentencontract nodig?

Ja

Ja